Promocje
 
Producenci
 
Płatności on-line
przelewy 24

ssl
 

Zwroty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, 
konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają 
zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można 
odstąpić.
Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może 
skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w 
pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio 
do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. 

ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki mogą Państwo odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny lecz będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli to zrobicie, zwrócimy wszystkie otrzymane od Państwa płatności .
Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Aby zrezygnować z zakupu, prosimy poinformować nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możecie Państwo skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.

Armadillo Krzysztof Gieras
ul.Kwiatowa 13
32-040 Wrząsowice
 
UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu 
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli 
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu .

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
Armadillo Krzysztof Gieras
ul.Kwiatowa 13
32-040 Wrząsowice
sklep@galeriamydelisoli.pl 

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży 
następującej/ych rzeczy ........................................................................................,
numer zamówienia............................................................................................
Data zawarcia umowy to.................................................,
data odbioru ..........................................................................................
Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)...........................................................
Data.....................................................................................